eTraining - rohkem teadmisi!

Esileht | Sisukaart

Tööstress ja eneseabi“ Meeskonnatöö Juhtimine Teenindus Müük
 
 
Juhtimiskoolitus tipp- ja keskastme juhtidele  
Koolituse tutvustus Koolituse läbiviija
Koolitusmetoodika Tagasiside koolitusel osalenutelt
Koolituse sisu Suurim kasu Teie ettevõttele
Koolituse formaat  
Koolituse tutvustus Üles

„JUHTIMISKOOLITUS TIPP- JA KESKASTME JUHTIDELE” on koolitus, mille eesmärk on anda juhtidele kaasaegseid teadmisi ja oskusi, tagamaks ettevõtete efektiivne juhtimine ja oma valdkonna rahvusvaheline konkurentsivõime. Koolituse tulemusena on osalejad mõistnud juhi erinevaid rolle, omandanud motiveeritud meeskonna tulemusliku juhtimise põhimõtted, teadvustanud juhtimiseks vajalikud oskused, omandanud eesmärkide seadmise ja tegevuste elluviimise põhimõtted ning aru saanud liidri ja meeskonna arendamise vajadusest.


Koolitusmetoodika Üles
  • loengumaterjal 
  • individuaal- ja rühmatööd koos mõtlemisharjutustega 
  • individuaalsed testid 
  • praktilised harjutused 
  • juhtimisalased videosalvestised 
  • Õppefilm meeskonna juhtimisest: „Me oleme samas paadis, eks ole?” 
  • igale osalejale loengumaterjal

Koolituse sisu Üles
1. Juhtide oskused (kontseptuaalsed oskused; inimestega töötamise oskused; tehnilised oskused)
2. Juhtide rollid (suhtlemisega; informatsiooni jagamisega; otsustamisega)
3. Kuidas meeskonnaga koos probleeme lahendada?
4. 7 tüüpilist probleemi sümptomit meeskonnas
5. Kuidas toimib meeldiv töökeskkond?
6. Juhi põhiülesanded (Planeerimine; Organiseerimine; Juhtimine; Kontrollimine;
7. Juhtimisteooriad: Herzbergi motivatsiooni-hügieeni teooria; Maslowi vajaduste püramiid; X ja Y juhtimisteooria;
8. Motiveerimistehnikad mis alluvatele kõige enam korda lähevad?
9. Tunnustussüsteemi loomine
10. Kuidas muutuda juhist eesvedajaks?
11. Eestvedamise põhiküsimus: kuidas juhid oma isikliku eeskujuga innustavad ja toetavad organisatsiooni kultuuri?
12. Enamlevinumad juhtimisstiilid maailmas.
13. 360 tagasiside metoodika põhimõtete tutvustamine, juhitöö parendamiseks.
14. Operatiine juhtimine.
15. Strateegiline juhtimine?
16. Visiooni, missiooni, strateegia loomine.
17. Eesmärgistamine ja elluviimine.
18. Muudatuste juhtimine.
 
Koolituse formaat Üles
Juhtimiskoolituse kestvus on 2 päeva (6 tundi + pausid, lõuna; 6 tundi + pausid, lõuna) 

Eeltoodud koolitusteemade vahel on Teil võimalik teha oma valik Teile enim kasu toovatest teemadest. Teeninduse juhtimise teemasid on võimalik liita ka teiste eTraining koolituste teemadega, näiteks „Motivatsiooni” koolituse teemadega saate tutvuda siin. 

Kui soovid abi koolitusformaadi kokku panemisel või oled huvitatud hinnapakkumisest, võite julgelt ühendust võtta müügimeeskonnaga.
Koolituse läbiviija Üles
Juhtimiskoolitusi eesti keeles viib läbi eTraining koolitaja Arved Liivrand
Tagasiside koolitusel osalenutelt Üles
Tagasisidet koolitusel osalejatelt lugege siit.
Suurim kasu Teie ettevõttele Üles

Selleks, et töötajate areng jätkuks ka peale koolitust, kuulub koolituse juurde ka kaks veebipõhist arendamise- ja hindamise keskkonda. Need kaks võimast tööriista aitavad saavutada 3 korda pikemat mõju soovitud tulemuste saavutamiseks.

1. Koolitus – töötajate koolitamine, mille käigus tehakse individuaal ja grupitööd, rollimänge ning omandatakse uusi oskusi ja teadmisi tipptasemel teenindusest.

2. Koolituse mesinädalad – kuni 2 kuud kestev periood, kus koolituse mõju on tuntav organisatsiooni igapäevatöös.

3. Veebipõhine arenduse- ja testimise keskkond WebTrainer – teadmiste ning oskuste testimiseks, arendamiseks ja kinnistamiseks. Servqual metoodika – viie eduks vajaliku võtmekomponendi (usaldusväärsus, kindlustunne, agarus, empaatia, nähtavus) arendamine e-õppekeskkonnas WebTrainer.

4. Veebipõhine 360° tagasiside kogumise keskkond – lihtne ja mugav moodus saada töötaja isikuomaduste ja omandatud oskuste kohta tagasisidet klientidelt, kolleegidelt ja otsestelt ülemustelt. 360° tagasiside hindamise metoodika– isikuomaduste ja meeskonnatöö arendamine veebikeskkonnas, selleks et organisatsiooni kultuuri muutusi ellu viia.