eTraining - rohkem teadmisi!

Esileht | Sisukaart

Tööstress ja eneseabi“ Meeskonnatöö Juhtimine Teenindus Müük
 
 
Meeskonnatöö koolitus  
Koolituse tutvustus Koolituse läbiviija
Koolitusmetoodika Tagasiside koolitusel osalenutelt
Koolituse sisu Suurim kasu Teie ettevõttele
Koolituse formaat  
Koolituse tutvustus Üles
„MEESKONNATÖÖ KOOLITUS” on mõeldud kõikidele ettevõtte töötajatele, sest siseteenindusest algab kõik. Alles siis saame pakkuda head välisteenindust, kui ettevõtte siseteenindus tervikuna on üksteist mõistev ja toetav. Koolitus annab õpetust, kuidas mõista paremini oma kolleege ning paneb mõistma, et muutused saavad alguse vaid meist endist. Koolitus õpetabki, kuidas olla hea kolleeg ja miks on tähtis iga töötaja panus siseteeninduse paranemisele.
Koolitusmetoodika Üles
 • loengumaterjal
 • individuaalsed testid 
 • rühmatööd koos mõtlemisharjutustega 
 • rollimäng 
 • õppefilm meeskonnatööst „Me oleme samas paadis, eks ole?” 
 • igale osalejale personaalne töövihik, milles loengumaterjal kui ka harjutused
Koolituse sisu Üles
Siseteeninduse õpetamine ravib sellistest „lastehaigustest” nagu töötajate omavahelised „hõõrumised”, „süü üksteisele veeretamine”, uue töötaja „tagakius” jne. Oluline on suhtuda kaastöötajatesse samavõrd lugupidavalt, kui seda ettevõtte klientidessegi.
 1. Paneme töötajad mõtlema nende ettevõttes valitsevale olukorrale – kas ja millega on võimalik muuta ettevõtte siseteenindust veelgi paremaks?
 2. Arutame koos, miks on meeskonnatöö nii oluline kogu ettevõtte edu saavutamiseks.
 3. Räägime lahti meeskonnatöö põhiprobleemid ja valupunktid.
 4. Omavaheline suhtlus: õpime kuidas anda õigesti nii positiivset, kui ka negatiivset tagasisidet.
 5. Analüüsime, kuidas meeskonnatöö ja omavaheline läbisaamine mõjutab klientidele pakutavat teenindust.
 6. Õpime tundma erinevaid inimtüüpe, et paremini mõista oma kolleege.
 7. Mürgised emotisoonid meeskonnas – kuidas neid ära tunda ja ennetada? Kes on mürgikäitlejad ja milline on nende roll meeskonnas?
 8. Õpime, kuidas olla parem kolleeg ja mida igaüks saab selleks ära teha, et muuta ettevõtte sisekliimat veelgi paremaks.
Koolituse formaat Üles
Meeskonnakoolituse kestvus on 6 tundi + pausid, lõuna. 

Eeltoodud koolitusteemade vahel on Teil võimalik teha oma valik Teile enim kasu toovatest teemadest. Meeskonnatöö koolituse teemasid on võimalik liita ka teiste eTraining koolituste teemadega, näiteks „Tipptasemel klienditeenindus” koolituse teemadega saate tutvuda siin. 

Kui soovid abi koolitusformaadi kokku panemisel või oled huvitatud hinnapakkumisest, võite julgelt ühendust võtta müügimeeskonnaga
Koolituse läbiviija Üles

Koolitusi eesti keeles viib läbi eTraining koolitaja Arved Liivrand

Tagasiside koolitusel osalenutelt Üles
Tagasisidet koolitusel osalejatelt lugege siit.
Suurim kasu Teie ettevõttele Üles

Selleks, et töötajate areng jätkuks ka peale koolitust, kuulub koolituse juurde ka kaks veebipõhist arendamise- ja hindamise keskkonda. Need kaks võimast tööriista aitavad saavutada 3 korda pikemat mõju soovitud tulemuste saavutamiseks. 

1. Koolitus – töötajate koolitamine, mille käigus tehakse individuaal ja grupitööd, rollimänge ning omandatakse uusi oskusi ja teadmisi tipptasemel teenindusest.

2. Koolituse mesinädalad – kuni 2 kuud kestev periood, kus koolituse mõju on tuntav organisatsiooni igapäevatöös.

3. Veebipõhine arenduse- ja testimise keskkond WebTrainer – teadmiste ning oskuste testimiseks, arendamiseks ja kinnistamiseks. Servqual metoodika – viie eduks vajaliku võtmekomponendi (usaldusväärsus, kindlustunne, agarus, empaatia, nähtavus) arendamine e-õppekeskkonnas WebTrainer.

4. Veebipõhine 360° tagasiside kogumise keskkond – lihtne ja mugav moodus saada töötaja isikuomaduste ja omandatud oskuste kohta tagasisidet klientidelt, kolleegidelt ja otsestelt ülemustelt. 360° tagasiside hindamise metoodika– isikuomaduste ja meeskonnatöö arendamine veebikeskkonnas, selleks et organisatsiooni kultuuri muutusi ellu viia.