eTraining - rohkem teadmisi!

Esileht | Sisukaart

Tööstress ja eneseabi“ Meeskonnatöö Juhtimine Teenindus Müük
 
 
Tööstress ja eneseabi koolitus  
Koolituse tutvustus Koolituse läbiviija
Koolitusmetoodika Tagasiside koolitusel osalenutelt
Koolituse sisu Suurim kasu Teie ettevõttele
Koolituse formaat  


Koolituse tutvustus  

Psühholoogiaalane koolitus „Tööstress ja eneseabi” on mõeldud kõikidele ettevõtte töötajatele, kes soovivad tõsta oma võimet toime tulla igapäevatöös ettetulevate emotsionaalselt raskete olukordadega.

Et rasketel hetkedel saaks koolituse läbinu olla iseendale abiks: õpib koolitusel osalenu tundma ise-ennast ja oma käitumise tagamaid, oskab analüüsida enda meeleolu- ja heaolutegureid ning ennetada ja/või toime tulla stressiga ka raskete tööalaste suhtlemissituatsioonidega.

Koolitusmetoodika Üles
 • Loengumaterjal;
 • Individuaalsed testid ja harjutused;
 • rühmatööd ja ühisarutelud.
Koolituse sisu Üles

1. teema: Enesetunne saab alguse mõtlemisest

 1.   Õpime, kuidas oma emotsioonide tagamaid paremini mõista ja emotsioone hallata, lahti saada negatiivsetest tunnetest;
 2.   Õpime, kuidas muuta mõtteid, mis meile probleeme soodustavad;
 3.   Õpime, kuidas lahendada probleeme ja teha konkreetseid samme oma elu ja suhete parandamiseks.
 4.   Analüüsime, milliselt meie suhtlemine ja meie käitumine mõjutab kolleege, inimesi meie ümber; ennastkehtestav käitumine
'

2. teema: Mida teha, kui kõik pole nii nagu tahaks

 1.   Õpime seadma prioriteete, seadma asju tähtsuse järjekord, oma töö eesmärgistamine;
 2.   Õpime ennast motiveerima, enda tööd ja ennast väärtustama
 3.   Otsime üles oma seesmised tugevused ja tõukejõud


3. teema: Eneseabi mehhanismid

 1.   Õpime, kuidas ennetada ja võitu saada depressioonist, äkkvihast, ärevusest, süütundest;
 2.   Omandame praktilisi nõuandeid enesetunde parandamiseks, „akude laadimiseks“, rutiini lõhkumiseks ning emotsionaalse tasakaalu saavutamiseks.
Koolituse formaat Üles
Tööstressi ja eneseabi koolituse kestvus on 6,5 tundi + pausid, lõuna. 

Eeltoodud koolitusteemade vahel on Teil võimalik teha oma valik Teile enim kasu toovatest teemadest. Koolituse teemasid on võimalik liita ka teiste eTraining koolituste teemadega, näiteks „Meeskonnatöö” koolituse teemadega saate tutvuda siin

Kui soovite abi koolitusformaadi kokku panemisel või olete huvitatud hinnapakkumisest, võite julgelt ühendust võtta müügimeeskonnaga.

Koolituse läbiviija Üles
Tööstressi ja eneseabi koolitusi eesti ja vene keeles viib läbi eTraining koolitaja Ene Paadimeister.
Tagasiside koolitusel osalenutelt Üles
Tagasisidet koolitusel osalejatelt lugege siit.
Suurim kasu Teie ettevõttele Üles

Selleks, et töötajate areng jätkuks ka peale koolitust, kuulub koolituse juurde ka kaks veebipõhist arendamise- ja hindamise keskkonda. Need kaks võimast tööriista aitavad saavutada 3 korda pikemat mõju soovitud tulemuste saavutamiseks. 

1. Koolitus – töötajate koolitamine, mille käigus tehakse individuaal ja grupitööd, rollimänge ning omandatakse uusi oskusi ja teadmisi tipptasemel teenindusest.

2. Koolituse mesinädalad – kuni 2 kuud kestev periood, kus koolituse mõju on tuntav organisatsiooni igapäevatöös.

3. Veebipõhine arenduse- ja testimise keskkond WebTrainer – teadmiste ning oskuste testimiseks, arendamiseks ja kinnistamiseks. Servqual metoodika – viie eduks vajaliku võtmekomponendi (usaldusväärsus, kindlustunne, agarus, empaatia, nähtavus) arendamine e-õppekeskkonnas WebTrainer.

4. Veebipõhine 360° tagasiside kogumise keskkond – lihtne ja mugav moodus saada töötaja isikuomaduste ja omandatud oskuste kohta tagasisidet klientidelt, kolleegidelt ja otsestelt ülemustelt. 360° tagasiside hindamise metoodika– isikuomaduste ja meeskonnatöö arendamine veebikeskkonnas, selleks et organisatsiooni kultuuri muutusi ellu viia.